WhatsEnglish

Komisyon Başkanı: Sümeyye Özdemir

Başkan Yrd.: Hilal Gezer

Erkekler Temsilcisi: Abdullah Çatalçam

Whatsenglish Tanıtım Videosu
Başvuru İçin Aşağıdaki Forma Tıklayın.WHATSENGLISH PROGRAMI HAKKINDA !

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dil-Kültür Öğrenci Topluluğu olarak öğrencilerimizin İngilizce alanında kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla 2021 Eğitim Öğretim yılında Whatsenglish Eğitim Programını uygulamaya başladık. Faydasını ciddi oranda gördüğümüz Eğitim Programımıza tüm fakülte öğrencilerine ve kendini İngilizce alanında geliştirmek isteyenlere yönelik açmayı planladık. Tamamen ücretsiz ve gönüllülük esası ile işleyen programımıza kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları okuyarak ilgili kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.


A) Gerekli Malzemeler: Telegram yüklü telefon, İnternet bağlantısı, Whatsenglish Kitabımız ve Kalem.

B) Toplam Süresi 1 yıl. Eğitimimiz 2 kur'dur. 2 Sınav olunup eğitim bitirilmektedir.

C) Haftalık /Günlük Süresi:

-Pazar günü yaklaşık 30 dakika kelime ezberi ve konu okuması

-Diğer günler yaklaşık 15 dakika ödev yazma+ 1 dakika İngilizce telefon konuşması

D) Program işleyişi günlük olduğundan bayram, sınav ve tatil gibi zamanlarda da devam edecektir. Aksatma durumunda grup başkanı tarafından ikaz edilecek, tekrarı durumunda gruptan çıkarılacaktır.

E) Özel Gruplarımız olacak ve her grupta üyeler dönüşümlü olarak 8 hafta zorunlu başkanlık yapacaklardır.

F) Her pazar günleri kelime ezberi, konular ve her gün kısa bir diyalog verilecektir.

Haftanın diğer günlerinde ezberlediğiniz kelimelerden oluşan cümleler verilecek, o cümleleri defterinize yazıp İngilizce ya da Türkçe tercüme etmeniz istenecektir, yaptığınız ödevin fotoğrafını çekecek ve yazdığınızı sesli kayıt alıp grubunuza atacaksınız.

G) Grup başkanları dönüşümlü görev yapacaktır. Her grupta yaklaşık 20 kişi bulunmaktadır. Başkan grupta ikişerli eşleştirmeler yapacaktır. Ödev atmayan üyeleri gruptan çıkaracaktır. Ödev atmayan öğrencilere göz yuman başkanlar gruptan çıkarılacaktır.

Gruplar kız-erkek olarak ayrı ayrı oluşturulmaktadır.

Dikkat! Whatsenglish programımıza katılabilmek için "Üniversite okuyor" ya da "Üniversite okumuş (mezun) olmak" şartı vardır, aksi takdirde katılım sağlanamayacaktır. Kayıt formunda yanlış bilgi beyan edenler ne olursa olsun tespit edilmesi durumunda gruplardan çıkarılacaklardır.


Whatsenglish Yönetmeliği

1. Whatsenglish'in Tanımı:

1a) Whatsenglish, Karabük Üniversitesi Dil-Kültür Öğrenci Kulübü tarafından verilen ücretsiz bir İngilizce eğitim hizmetidir.

1b) Toplam 2 kurdan oluşmaktadır. Her kur 25 haftalıktır. İngilizce gramer konularının büyük çoğunluğu tamamlanmaktadır. Toplamda yaklaşık 1000 kelime ezberlenmektedir.

2. Whatsenglish'a üyelik

2a) Whatsenglish'a www.kbudilkultur.com sitesinde verilen formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Kurs zamanı yaklaşınca gruplar yönetim tarafından kurulur ve üyelerin telefon numarası gruba eklenir.

2b) Whatsenglish'a giren tüm üyeler bu yönetmeliğe uymak zorundadır. Üyeler ve başkanlar, kendi içtihatları ile kuralları değiştirme hakkına sahip değildirler.

2c) Sistem karşılıklı gönüllü hizmet verme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle üyeler birer ay dönüşümlü grup başkanlığı yapmak zorundadırlar.

2d) Whatsenglish sisteminde öğrencinin internet bağlantılı ve kameralı telefonu, whatsapp uygulaması, Whatsenglish kitabı ve kalem lazım. (Whatsenglish kitabı olmayanlar, Türkçe ve İngilizce olan cümleleri soru kodları ile birlikte tamamını yazacaklar.)

2e) Dil-Kültür topluluğuna giren üyeler, diğer üyelerle nezaket kuralları çerçevesinde konuşmak zorundadırlar. Emir kipi ya da aşağılayıcı ifade kullanılmayacaktır. Kullananların programla ilişiği kesilecektir.

3. İşleyiş

3a) Her üye 1 ay dönüşümlü grup başkanlığı yapmak zorundadır. whatsapp uygulamasında grup üyeleri kısmında en alttaki üye önce başkanlık yapar, ondan sonra sıradaki üye başkanlık yaparak dönüşüm devam eder.

3b) Grup başkanı, yeni hafta başlamadan önce grup üyelerini ikişerli eşleştirir. eğer grup üyelerinin toplam sayısı tek haneli ise, en son kalan üç kişiyi üç kişi olarak eşleştirir. Her hafta mümkün mertebe farklı kişiler eşleştirilecek.

3c) Cumartesi günü (Sıfırıncı gün) ödevinde konu anlatımı ve kelime ezberi yapılacak. Ezberlenen kelimeler, telaffuzları düzgün bir şekilde ses kaydı olarak gruba atılacak. Ezberlenen kelimeler, eşleşilen kişilere görüntülü olarak birbirlerine 20:00'ye kadar ezber verilecektir.. Kelime ezberi düzgün yapmayan kişiler programa ertesi gün devam edemezler. Kelimelerin telaffuzunun düzgünlük/bozukluk durumunu eşler başkana grup içerisinden bildirecek. Yani "Ahmet ezberini ve kelime ses kaydını düzgün verdi/veremedi/ulaşılamadı" bilgisini gruba yazar. (Kelime telaffuzları düzgün olmak zorundadır. Kimseden İngiliz gibi aksan beklenmemektedir. Ancak "relation" kelimesini "rileyşn" yerine normal Türkçedeki gibi "re la ti on" şeklinde dümdüz okuyorsa, o kişinin kelime ezberinin arızalı olduğu başkana bildirilecektir.)

3d) Üyeler whatsapp uygulamasında 1.-6. günlerin tamamında günün ödevini günlük olarak yazıp fotoğrafını kendi grubuna ertesi gün 20:00'a kadar atarlar. Ödevlerin bir kısmı değil, tamamı yapılacaktır (denetim açısından soru kodları ("31a 31b 31c"), sorular ve cevapların bir arada yazılması zorunludur.) Kalem ile yazmış oldukları (bilgisayar yazısı olmaz) metnin İngilizce ve Türkçesini de ses kaydı olarak gruba atarlar. Fotoğraflar okunaklı bir şekilde karşıya ulaşması gerekmektedir. Çok kötü yazılar, karanlık çekimler, yanlamasına çekimler ve buna benzer karşıdaki yöneticileri zora sokacak durumlardan kaçınılacaktır.

3e) 20:00'a kadar atılan ödevleri herkes kendi ödevini cevap anahtarına göre kontrol eder. Hatalı olan kısımların altı çizilecek ve gruba tekrar gönderilecektir. Kontrol süresi 20:00'de başlar, ertesi gün 14:00e kadar tamamlanır. Ardından gruba "ödevimi yaptım, ses kaydımı attım, cevap anahtarı ile kontrol ettim, eksik yoktur." Cümlesini gruba yazacaktır.

3f) Eşleşen kişiler günlük olarak diyalogları sesli olarak (görüntülü aramaya gerek yok) saat 20:00'ye kadar gerçekleştirirler. Eşler kendi aralarında farklı bir saat konusunda anlaşıp diyalog yapabilir. Eğer saat konusunda anlaşamazlarsa, doğrudan 18:00 esas olur. Diyalog tamamlanınca iki ismin de yer aldığı "A ile B olarak diyalogu yaptık" cümlesini gruba yazacaklar (yöneticilerin rahat denetlemesi için iki isim de yazılacak, çünkü telefonlarında üyelerin numaraları kayıtlı değil. )

İkili yerine 3'lü olarak eşleşmiş olan kişiler şu şekilde diyalogu yaparlar: A kişisi B ile, B kişisi de C ile konuşur.

3g) Üyeler soru, istek ve şikayetlerini kendilerine verilen linklerde bulunan forma yazacaklar. Kendi başkanlarının sorumlulukları yerine getirmeme durumu oluştuğunda hemen bildirecekler.

3h) Grup içerisinde Whatsenglish ile ilgili ödevlerin dışında yabancı belge paylaşım/duyuru/reklam yapılmayacaktır.

3i) Haftalık şarkı, eşleşilen kişiye ritimli olarak ertesi hafta cumartesi günü 20.00'a kadar gruba atılarak verilecektir. Şarkıyı dinleyen arkadaşı gruba "arkadaşım şarkıyı düzgün bir şekilde verdi/veremedi" şeklinde sonraki aynı günü akşam 20:00'ye kadar yazacaktır. Şarkının telaffuzu mümkün mertebe düzgün bir şekilde verilmeye çalışılacaktır (İngiliz gibi olmasını kimse beklemiyor, ancak çaba sarf edildiği belli olsun, rastgele bozuk telaffuz edilmesin)

3j) Grup başkanları, ödevleri, kontrolleri ve ezberleri bir gün sonra denetlerler.

3k) Eşleşilen kişiye ulaşamaz ise, diyalog gruptan herhangi birisi ile yapılır. Başkana da o kişiye ulaşılamadığı bildirilir. Ulaşılamayan kişi 5 cezası alır.

3l) Özelden hiç kimseye mesaj atılmayacak, aranmayacak, rahatsız edilmeyecektir.


4. Kural İhlalleri

4a) Yukarıda verilen kuralları ihlal eden üye, başkan tarafından gruptan çıkarılacaktır. ihlal ettiği günkü ödevi 5 defa yazıp 5 defa da seslendirerek gönderince tekrar gruba alınmaktadır. Cümlelerin her biri 5 kez peş peşe yazılacaktır. Çıkarılan üyenin eşleştiği kişinin ödevinin ses kaydı kontrolünü o gün başka bir üye yapacaktır (grup başkanı, ikili bir grubu bir günlüğüne üçlü yapacak). Ceza ödevleri kitaba değil, ayrı bir kağıda yazılacak.

4b) Her üyenin 1 ayda en fazla üç kez kural ihlal etme hakkı vardır. Bir ay içinde dördüncü kez ihlal edenler gruptan tamamen çıkarılmaktadır ve tekrar o kura alınmayacaktır. Üye isterse yeniden kayıt yaptırır ve yeni başlayacak olan bir sonraki kura katılabilir.

4c) Gönüllü olarak Whatsenglish yönetim ekibine katılanlar ya da Dil-Kültür topluluğunun diğer faaliyet alanlarında gönüllü hizmet verenler, 6 kez kural ihlal hakları vardır. Ayrıca ceza ödevlerini beşer kez değil, ikişer kez yazarlar. Yedinci kez kural ihlal etmeleri durumunda, gruptan tamamen çıkarılırlar.

4d) Karşıdaki üyelerle aşağılayıcı konuşmak, dönüşümlü başkanlık sırası kendisine geldiğinde reddetmek, ödevlerde kopya çekmek ve yalan beyanda bulunmak (örneğin ödevi kontrol etmediği halde "arkadaşımın ödevini kontrol ettim, tamamdır" demek), ağır suç olarak kabul edilir. Bu davranışlarda bulunanlar tüm gruplardan derhal çıkarılır ve Dil-Kültür'ün hiçbir etkinliğine bir daha katılamazlar (yani banlanırlar).

4e) Cumartesi günü (sıfırıncı gün) kelime ezberini vermeyenler, pazar günü gözü kapalı bir şekilde tüm kelimeleri İngilizce ve Türkçesi ile birlikte ezberden okuyarak video çekip başkana atacak. Ayrıca cumartesi günü yeni kelimelerini Pazar'dan Cuma'ya kadar her gün farklı renkli bir kalem ile beşer defa yazıp gruba gönderecek. Pazar günü de kelimeleri ezberden video olarak atmayanlar ya da kelimeleri her gün beşer kez yazmayanlar, nihai olarak çıkarılacak ve hiçbir şekilde gruba yeniden alınmayacaklardır.

4f) Bir günün ödevlerinde eksik bırakılan şeyler için yine bir defalık ceza verilir. Örneğin aynı günde yapılmayan ödev, ödev kontrolü, ses kaydı, diyalog için ayrı ayrı 5 cezası verilmez.

4g) Ödevler ve ezberler 20:00'ye kadar verilmemesi durumunda, kişi gruptan çıkarılır ve 5 cezası verilir. Bu 5 cezası, ertesi gün 20:00'ye kadar gelmesi gerekir. Aksi takdirde ikinci gün cezaya düşer.

4h) Öğrenci kendi ödevinin kontrol işlemini 14:00'a kadar yapmak zorundadır. Yapmaması durumunda 5 cezası alır ve gruptan çıkarılır. Cezasını aynı gün saat 23:59'a kadar göndermek zorundadır. Aksi takdirde bir cezaya daha tabi olur.

5. Grup Başkanı Görevleri

5a) Grup başkanlarının görevleri şu şekildedir:

1. Whatsenglish soru grubuna girmek: Kendi grubundan gelen soruları buraya yönlendirecek, yönetimden verilen cevapları kendi grubuna aktaracaklar.

2. Whatsenglish duyuru grubuna girmek: Duyuru grubunda yapılan ilanları kendi grubuna aktaracak.

2. Yeni hafta başlamadan bir gün öncesinde üyeleri ikili şeklinde eşleştirmeler yapmak: A, B, C, D, E, F, G, H, İ, J, K adlı üyeler var ise, ilk hafta A-B, C-D, E-F, G-H, İ-J-K ; ikinci hafta ise bundan farklı olacak şekilde yeniden eşleştirme yapacak.

3. Grupta ödev atmayan kişi olduğunda onu gruptan çıkarıp 5 cezasını yazmasını isteyecek, yazarsa geri alacak, yazmaz ise almayacak. Üye bir gün daha ödev atmaması durumunda ise, iki günlük ceza verecek. Bu şekilde en fazla üç kez ceza alınabilir. Dördüncüsünde tekrar alınmaz.

4. Grupta eşlerin ödev kontrolünü yapıp yapmadığını denetleyecek.

6. Gönüllü Yönetim Ekibi

6a) Gönüllü olarak yönetimde görev alanlar, 6 ceza hakları vardır. Yedinci kez ödev atmama durumunda gruplardan çıkarılırlar. Ayrıca ceza ödevlerini 5 kez değil, 2 kez yazarlar.

6b) Gönüllü yöneticiler, kendilerine verilen gruplara girip başkan ve üyelerin yönetmeliklere uygun davranıp davranmadığına bakarlar. Bir üye kural ihlali yapmış ve grup başkanı da işlem yapmamışsa, yöneticiler hem grup üyesine, hem de grup başkanına 5 cezası verirler. Gruplarda en az iki gün ve daha önceki ödevlerin durumlarını kontrol ederler.

6c) Yönetim ekibine girenler, Whatsenglish işleyiş mekanizmasının geliştirilmesi için toplantılara düzenli olarak katılırlar. Toplantılara katılım zorunludur. Sıkça katılmama durumunda yönetim görevini bırakmış sayılır. Gruplarda normal üye olarak devam ederler.

7. Diğer Hükümler

7a) Sistemin 6+6 tekrara dayanması nedeni ile, düğün/hastalık/cenaze/seyahat/sınav gibi nedenler dahil, üyelere herhangi bir istisna tanınmamaktadır. Çünkü ödev atamayanların haklı gerekçeleri, beyindeki tekrarları oluşturmamaktadır. Bu nedenle haklı olarak ara verilmiş olan ödevlere kalındığı yerden maalesef devam edilememektedir.

7b) Whatsenglish dosyaları bizim gruplarımızın dışında hiçbir yerde hiçbir gerekçe ile paylaşılmayacaktır.