WhatsArapp

Komisyon Başkanı: Sümeyye Özdemir

Komisyon Başkan Yardımcısı: Eda Nur Demir

Erkekler Temsilcisi: Melih Ahmet Gezer


Whatsarapp Sistemi Nasıl Çalışır? Hemen İzleyin

Başvuru İçin Aşağıdaki Forma Tıklayın.

Dikkat: Eğitim videolarımız Youtube'da yayınlanmaktadır. İzlemek için Lütfen tıklayınız:

Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz.


Whatsarapp Yönetmeliği

1. Whatsarapp'ın Tanımı:

1a) Whatsarapp, Karabük Üniversitesi Dil-Kültür Öğrenci Kulübü tarafından verilen ücretsiz bir Arapça eğitim hizmetidir.

1b) Toplam 6 kurdan oluşmaktadır. İlk iki okuma, konuşma, anlama ve cümle kurmaya yöneliktir. Üçüncü kur'da irab işlenir. Dördüncü kurda dini metinleri anlamaya yönelik çalışılır. Beşinci kur, Kuran-ı Kerim'i anlamaya yöneliktir. Altıncı kur ise modern medya dilini anlamaya yöneliktir (YDS).

2. Whatsarapp'a üyelik

2a) Whatsarapp'a www.kbudilkultur.com sitesinde verilen formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Kurs zamanı yaklaşıca gruplar yönetim tarafından kurulur ve üyelerin telefon numarası gruba eklenir.

2b) Whatsarapp'a giren tüm üyeler bu yönetmeliğe uymak zorundadır. Üyeler ve başkanlar, kendi içtihatları ile kuralları değiştirme hakkına sahip değildirler.

2c) Sistem karşılıklı gönüllü hizmet verme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle üyeler ikişer ay dönüşümlü grup başkanlığı yapmak zorundadırlar.

2d) Whatsarapp sisteminde öğrencinin internet bağlantılı ve kameralı telefonu, whatsapp uygulaması, Whatsarapp kitabı ve kalem lazım. (Whatsarapp kitabı olmayanlar, Türkçe ve Arapça olan cümleleri soru kodları ile birlikte tamamını yazacaklar.)

2e) Dil-Kültür topluluğuna giren üyeler, diğer üyelerle nezaket kuralları çerçevesinde konuşmak zorundadırlar. Emir kipi ya da aşağılayıcı ifade kullanılmayacaktır. Kullananların programla ilişiği kesilecektir.

3. İşleyiş

3a) Her üye 2 ay dönüşümlü grup başkanlığı yapmak zorundadır. whatsapp uygulamasında grup üyeleri kısmında en üstteki üye önce başkanlık yapar, ondan sonra sıradaki üye başkanlık yaparak dönüşüm devam eder.

3b) Grup başkanı, yeni hafta başlamadan önce grup üyelerini ikişerli eşleştirir. eğer grup üyelerinin toplam sayısı tek haneli ise, en son kalan üç kişiyi üç kişi olarak eşleştirir. Her hafta mümkün mertebe farklı kişiler eşleştirilecek.

3c) Pazar günü (Sıfırıncı gün) ödevinde konu anlatımı ve kelime ezberi yapılacak. Ezberlenen kelimeler, telaffuzları düzgün bir şekilde ses kaydı olarak gruba atılacak. Ezberlenen kelimeler, eşleşilen kişilere görüntülü olarak birbirlerine 20:00'ye kadar ezber verilecektir.. Kelime ezberi düzgün yapmayan kişiler programa ertesi gün devam edemezler. Kelimelerin telaffuzunun düzgünlük/bozukluk durumunu eşler başkana grup içerisinden bildirecek. Yani "Ahmet ezberini ve kelime ses kaydını düzgün verdi/veremedi/ulaşılamadı" bilgisini gruba yazar.

3d) Üyeler whatsapp uygulamasında 1.-6. günlerin tamamında günün ödevini günlük olarak yazıp fotoğrafını grubuna ertesi gün 20:00'a kadar atarlar. Ödevlerin bir kısmı değil, tamamı yapılacaktır (denetim açısından soru kodları ("31a 31b 31c"), sorular ve cevapların bir arada yazılması zorunludur.) Kalem ile yazmış oldukları (bilgisayar yazısı olmaz) metnin Arapça ve Türkçesini de ses kaydı olarak gruba atarlar. Fotoğraflar okunaklı bir şekilde karşıya ulaşması gerekmektedir. Çok kötü yazılar, karanlık çekimler, yanlamasına çekimler ve buna benzer yöneticileri zora sokacak durumlardan kaçınılacaktır.

3e) 20:00'a kadar atılan ödevleri herkes kendisi cevap anahtarına göre kontrol eder. Hatalı olan kısımların altı çizilecek ve gruba tekrar gönderilecektir. Kontrol süresi 20:00de başlar, ertesi gün 14:00e kadar tamamlanır. Ardından gruba "ödevimi yaptım, ses kaydımı attım, cevap anahtarı ile kontrol ettim, eksik yoktur." Cümlesini gruba yazacaktır.

3f) Eşleşen kişiler günlük olarak diyalogları sesli olarak (görüntülü aramaya gerek yok) saat 20:00'ye kadar gerçekleştirirler. Eşler kendi aralarında farklı bir saat konusunda anlaşıp diyalog yapabilir. Eğer saat konusunda anlaşamazlarsa, doğrudan 18:00 esas olur. Diyalog tamamlanınca iki ismin de yer aldığı "A ile B olarak diyalogu yaptık" cümlesini gruba yazacaklar (yöneticilerin rahat denetlemesi için iki isim de yazılacak, çünkü telefonlarında üyelerin numaraları kayıtlı değil. )

İkili yerine 3'lü olarak eşleşmiş olan kişiler şu şekilde diyalogu yaparlar: A kişisi B ile, B kişisi de C ile konuşur.

3g) Üyeler soru, istek ve şikayetlerini kendilerine verilen linklerde bulunan forma yazacaklar. Kendi başkanlarının sorumlulukları yerine getirmeme durumu oluştuğunda hemen bildirecekler.

3h) Grup içerisinde whatsarapp ile ilgili ödevlerin dışında yabancı belge paylaşım/duyuru/reklam yapılmayacaktır.

3i) Grup başkanları, ödevleri, kontrolleri ve ezberleri bir gün sonra denetlerler.

3j) Eşleşilen kişiye ulaşamaz ise, diyalog gruptan herhangi birisi ile yapılır. Başkana da o kişiye ulaşılamadığı bildirilir. Ulaşılamayan kişi 5 cezası alır.

3k) Özelden hiç kimseye mesaj atılmayacak, aranmayacak, rahatsız edilmeyecektir.


4. Kural İhlalleri

4a) Yukarıda verilen kuralları ihlal eden üye, başkan tarafından gruptan çıkarılacaktır. ihlal ettiği günkü ödevi 5 defa yazıp 5 defa da seslendirerek gönderince tekrar gruba alınmaktadır. Cümlelerin her biri 5 kez peş peşe yazılacaktır. Çıkarılan üyenin eşleştiği kişinin ödevini o gün başka bir üye yapacaktır (grup başkanı, ikili bir grubu bir günlüğüne üçlü yapacak). Ceza ödevleri kitaba değil, ayrı bir kağıda yazılacak.

4b) Her üyenin 2 ayda en fazla üç kez kural ihlal etme hakkı vardır. İki ay içinde dördüncü kez ihlal edenler gruptan tamamen çıkarılmaktadır ve tekrar o kura alınmayacaktır. Üye isterse yeniden kayıt yaptırır ve yeni başlayacak olan bir sonraki kura katılabilir.

4c) Gönüllü olarak Whatsenglish yönetim ekibine katılanlar ya da Dil-Kültür topluluğunun diğer faaliyet alanlarında gönüllü hizmet verenler, 6 kez kural ihlal hakları vardır. Ayrıca ceza ödevlerini beşer kez değil, ikişer kez yazarlar. Yedinci kez kural ihlal etmeleri durumunda, gruptan tamamen çıkarılırlar.

4d) Karşıdaki üyelerle aşağılayıcı konuşmak, dönüşümlü başkanlık sırası kendisine geldiğinde reddetmek, ödevlerde kopye çekmek ve yalan beyanda bulunmak (örneğin ödevi kontrol etmediği halde "arkadaşımın ödevini kontrol ettim, tamamdır" demek), ağır suç olarak kabul edilir. Bu davranışlarda bulunanlar tüm gruplardan derhal çıkarılır ve Dil-Kültür'ün hiçbir etkinliğine bir daha katılamazlar (yani banlanırlar).

4e) Pazar günü (sıfırıncı gün) kelime ezberini vermeyenler, pazartesi günü gözü kapalı bir şekilde tüm kelimeleri Arapça ve Türkçesi ile birlikte ezberden okuyarak video çekip başkana atacak. Ayrıca Pazar günü yeni kelimelerini Pazartesiden Cumartesiye kadar her gün farklı renkli bir kalem ile beşer defa yazıp gruba gönderecek. Pazartesi günü de kelimeleri ezberden video olarak atmayanlar ya da kelimeleri her gün beşer kez yazmayanlar, nihai olarak çıkarılacak ve hiçbir şekilde gruba yeniden alınmayacaklardır.

4f) Bir günün ödevlerinde eksik bırakılan şeyler için yine bir defalık ceza verilir. Örneğin aynı günde yapılmayan ödev, ödev kontrolü, ses kaydı, diyalog için ayrı ayrı 5 cezası verilmez.

4g) Ödevler ve ezberler 20:00'ye kadar verilmemesi durumunda, kişi gruptan çıkarılır ve 5 cezası verilir. Bu 5 cezası, ertesi gün 20:00'ye kadar gelmesi gerekir. Aksi takdirde ikinci gün cezaya düşer.

4h) Öğrenci kendi ödevinin kontrol işlemini 14:00'a kadar yapmak zorundadır. Yapmaması durumunda 5 cezası alır ve gruptan çıkarılır. Cezasını aynı gün saat 23:59'a kadar göndermek zorundadır. Aksi takdirde bir cezaya daha tabi olur.


5. Grup Başkanı Görevleri

5a) Grup başkanlarının görevleri şu şekildedir:

1. Whatsarapp soru grubuna girmek: Kendi grubundan gelen soruları buraya yönlendirecek, yönetimden verilen cevapları kendi grubuna aktaracaklar.

2. Whatsarapp duyuru grubuna girmek: Duyuru grubunda yapılan ilanları kendi grubuna aktaracak.

2. Yeni hafta başlamadan bir gün öncesinde üyeleri ikili şeklinde eşleştirmeler yapmak: A, B, C, D, E, F, G, H, İ, J, K adlı üyeler var ise, ilk hafta A-B, C-D, E-F, G-H, İ-J-K ; ikinci hafta ise bundan farklı olacak şekilde yeniden eşleştirme yapacak.

3. Grupta ödev atmayan kişi olduğunda onu gruptan çıkarıp 5 cezasını yazmasını isteyecek, yazarsa geri alacak, yazmaz ise almayacak. Üye bir gün daha ödev atmaması durumunda ise, iki günlük ceza verecek. Bu şekilde en fazla üç kez ceza alınabilir. Dördüncüsünde tekrar alınmaz.

4. Grupta eşlerin ödev kontrolünü yapıp yapmadığını denetleyecek.

6. Gönüllü Yönetim Ekibi

6a) Gönüllü olarak yönetimde görev alanlar, 6 ceza hakları vardır. Yedinci kez ödev atmama durumunda gruplardan çıkarılırlar. Ayrıca ceza ödevlerini 5 kez değil, 2 kez yazarlar.

6b) Gönüllü yöneticiler, kendilerine verilen gruplara girip başkan ve üyelerin yönetmeliklere uygun davranıp davranmadığına bakarlar. Bir üye kural ihlali yapmış ve grup başkanı da işlem yapmamışsa, yöneticiler hem grup üyesine, hem de grup başkanına 5 cezası verirler. Gruplarda en az iki gün ve daha önceki ödevlerin durumlarını kontrol ederler.

6c) Yönetim ekibine girenler, Whatsarapp işleyiş mekanizmasının geliştirilmesi için toplantılara düzenli olarak katılırlar. Toplantılara katılım zorunludur. Sıkça katılmama durumunda yönetim görevini bırakmış sayılır. Gruplarda normal üye olarak devam ederler.

7. Diğer Hükümler

7a) Sistemin 6+6 tekrara dayanması nedeni ile, düğün/hastalık/cenaze/seyahat/sınav gibi nedenler dahil, üyelere herhangi bir istisna tanınmamaktadır. Çünkü ödev atamayanların haklı gerekçeleri, beyindeki tekrarları oluşturmamaktadır. Bu nedenle haklı olarak ara verilmiş olan ödevlere kalındığı yerden maalesef devam edilememektedir.

7b) Whatsarapp dosyaları bizim gruplarımızın dışında hiçbir yerde hiçbir gerekçe ile paylaşılmayacaktır.

WHATSARAPP MEZUNLARINDAN ...

WhatsArapp programına ikinci sınıf öğrencisi olarak katılmam ile birlikte öğrendiklerimi tekrar, unuttuklarımı hatırlama ve sağlamlaştırma fırsatı buldum. Gramer öğrenme, kelime ezberi, Türkçe-Arapça, Arapça-Türkçe tercüme konusunda iki sene içerisinde devamlı olarak üstüne ekleyerek büyük bir gelişme kaydettim. Aldığımız eğitimin katkılarından bir diğer önemli sonuç da metin çözümlemelerinde sağladığı kolaylıktır. Programın başında bir metin ile karşılaştığımızda üzerine saatlerce çalışarak aldığımız sonuç ile şu anki seviyemizde yarı yarıya bir zaman tasarrufu söz konusu. İlahiyat fakültesi mezunlarının dil öğrenme problemi bu kadar fazla iken bu konuda bizleri düşünen, programı kuran ve geliştirenlerden Allah razı olsun. (SENA YILDIZ TUTKUN)

Merhaba arkadaşlar. bu programın bir mezunu olarak kursla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Kursla birlikte kelime dağarcığım gelişti ve Arapça gramer yapısını daha iyi kavradım .Her gün gönderilen ödevlerle birlikte öğrendiklerimiz pekişirken bunların günde en fazla 15 ila 20 dakikamızı alması sıkılmadan öğrenmemizi sağladı. Yine anlamadığımız konuları rahatça hocamıza ve başkanlarımıza sorup öğrenebildik .Ben kendi adıma bu kursun faydalı olduğunu düşünüyorum ..Bu vesileyle, bu sistem de kendi zamanlarından fedakarlık edip üzerimizde emeği geçen herkes ten Allah razı olsun..(AYFER DUYKU)

Merhaba arkadaşlar. Arapça temelimi bu programla attım. Merhaba arkadaşlar. Arapça temelimi bu programla attım. Sistem aşamalı bir şekilde gidiyor bu da Arapça dilbilgisi zorluğunu asgari seviyeye indiriyor. Malum arapça dilimize göre oldukça farklı. Alfebesi ,harflerin sesleri, satıra soldan başlaması, hatta genelde selamın bir görüşme sonunda verilmesi bile bizden farklı😁dolayısıyla arapça farklı bir dünya gibi:)) Arapçası olmayan ilahiyat mezunu olmasın, en azından biz olmayalım. Ne kadar gidersek kârdır. Bu programda gayet güzel bir giriş niteliğinde. Hafta boyu yapılan tercümelerle gördüğünüz kurallardan ve haftanın kelimelerinden de kopmamış oluyorsunuz. Bittiğinde Arapçayı tabiki öğrenmiş olmuyorsunuz ama sağlam bir sarf nahiv temeli ve genişlemiş bir kelime haznesine sahip oluyorsunuz. Tavsiye ederim 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😎 (ZEYNEP KAYA)

Programı Allah rızası için hiçbir karşılık beklemeden, bize ilmini sunan Muhammet Ali Can Hocamıza teşekkür ediyoruz. Program başından sonuna kadar çok verimliydi, tüm ezberlenmesi gereken kelimelerin hepsini her hafta tekrar ettiğimiz için kalıcı oldu. İşlenilen konular işlenme sırası da çok iyiydi. Ezberlemek yazmak ses kaydı atmak ve her hafta kelimeleri farklı cümleler kurarak tekrar etmek ezberlenmesi gereken kelimelerin bizde kalıcı olmasını sağladı. Bir de Hocamızın kuralları da önemliydi ödevlerin zamanında atılması ve sürekliliğin devam ettirilmesi, yapılan ara dınavlar ve diğer tüm kuralları aslında bizlerin daha iyi öğrenebilmesi için konulmuş kurallardı. Rabbim hocamızın hayırlı faydalı ilmini artırsın istifade etmek isteyenlere hocamızı hep tavsiye ediyorum. (ENGİN SAMET ÖZGÜN)

Arapça gramer bilgimizi ve kelime hazinemizi mevcut halinden daha üst noktaya taşımaya vesile olan bu programda haftalık atılan kelimeler ve her gün yapılan ödevlerle 2 senenin sonunda aldığımız yolun faydasını görmemek mümkün değildi. Çünkü uzun bir zaman dilimi olan bu 2 sene içerisinde her gün belki 10 15 dakika Arapça ile meşgul olarak kendimize çok şey katmış olduk. Böyle bir hizmeti öğrencilere sunan, vesile olan herkese teşekkür ederiz.(HAYRİYE NUR AYDIN )

Gerek imam hatipte,gerek ilahiyatta arapça dersleri almıştık. Ancak öğrendigimiz bilgileri nasıl kullanacağımız konusunda bir fikrimiz yoktu.Sonuçta dil öğrenmenin en önemli aşamalarından biri pratik yapmak. Whatsapp arapça grubuyla tam da bu imkanı yakaldık. Her hafta yeni bir konu ve yeni kelimeler öğrendik. Ve Hergün 5-10 dakikamızı ayırarak öğrendiklerimizi pekiştirebileceğimiz ödevleri yaptık. Damlaya damlaya göl oldu. Şuan hadis okumaları yaparak öğrendiklerimizi sağlamlaştırıyoruz. Verilen imkan ne kadar güzelse, sonucu da o kadar güzel. Vesile olanlardan Allah razı olsun.(HAYRUNNİSA KELEŞ)

Programdan gerek kelime hazinesi olarak olsun gerek sarf ve nahiv derslerinde istifade ettim. Bir nevi pekiştirme mahiyetindeydi. Zorlandığım ve sıkıldığım zamanlar da olmadı değil ama birinin sizi kontrol ettiğini bilmek ayrı bir sorumluluk olmuştu bir süre sonra da düzene giriyor. Ne çabuk geçti diyorum iki sene öncesine baktığımda ve iyi ki katılmışım emeği geçen herkesten Allah razı olsun.(BÜŞRA AKYÜZ)

Ortalama iki sene boyunca kendisine iştirak ettiğim Karabük Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Muhammed Ali Can hocanın büyük gayretleri ve istikrarlarıyla KBU Dil Kültür Kulübü bünyesinde düzenlediği Arapça dil kursundan hem eğitim/kurs sürecimde hem de sonrasında çokça istifade ettim. Kolaylaştırılmış ve pratikleştirilmiş koşullarda ve internet ortamında düzenlenen bu kurs olağan üstü durumlar dışında sürekli devam ettirildiği ve kelime ezberi ve cümle kurma sistematiğini bu süreklilik içinde öğrenciye kazandırdığı için birçok kurstan farklı bir özellik göstermekte ve öğrenci süreç içerisinde tatil vb durumlar da dahil kurstan koparılmayarak ilmi disiplin ve süreklilik bağlamında geliştirilmektedir. Tabi ki bir derya deniz olan Arapça dilinin tam anlamıyla öğrenilmesi ve uzmanlaşılması için bu veya bir başka kurs kendi başına yeterli olmayacaktır ama bu kursa devam ederken öğrencinin kursun verdiği ödev ve ezberlere sadık kalması ve bunlarla beraber ek takviyeler yapması Allah'ın izni ve yardımıyla onu çok daha gelişmiş bir noktaya getirecektir. Ben bu kurs vesilesiyle Üniversite hayatımla birlikte başladığım arapça egtimimime çok büyük ve güzel katkılar verdiği için hem Sayın Muhammed Ali Can hocamıza hem de kursta emeği geçen diğer bütün ilim tâlibi ve muhibbi kardeşlerime teşekkür eder Allah'tan onlar için rızalık dilerim. (CİHAT CEVAHİR KOÇ )

Selamün aleyküm ismim Ayşenur Berber İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. WhatsArapp eğitim programına 1. Sınıfta katıldım. Fakültede görmüş olduğumuz arapça derslerdeki fiilleri, kelimeleri ezberledikten sonra aklımda tutmakta zorlanmıştım. Derslerimiz genellikle Arapçadan Türkçe'ye çeviriler şeklinde ilerliyordu bu nedenle Türkçe'den Arapçaya çeviri yapmakta zorlanmıştım. WhatsArapp eğitim programı ile beraber hem derste görmüş olduğum kelime ve filleri hem de gerek arapça sınavlarda gerekse konuşma Arapçasında karşıma çıkabilecek kelime ve fiilleri kolay ve çok vakit almayacak şekilde ezberleyebildim. Pazar günleri verilen konu kelime ve filleri bir saati geçmeyecek vakitte ezberleyerek hafta içi altı gün boyunca atılan çeviri ödevleriyle pekiştirmek aklımda daha kolay kalmasını sağladı. Programda sadece Arapçadan Türkçe'ye değil Türkçe'den Arapçaya da çeviri olması Arapça cümle kurmamı geliştirmiş oldu. Pazar günleri yapılan ezberlerin ve hafta içi atılan ödevlerin kontrol edilmesi hem hatalarımı fark etmeme hem de programa devam etmeme fayda sağladı. İki sene boyunca almış olduğum eğitim hem arapça derslerime yardımcı oldu hem de dersler dışında da Arapçaya zaman ayırarak eksiklerimi görmemi sağladı ,kendi başıma da bu eksiklikleri nasıl giderebileceğime dair de kapı aralamış oldu. Arapça öğrenmek öğrendiğini daha kalıcı hale getirmek isteyen herkese WhatsArapp Eğitim Programı'na katılmalarını öneririm. (AYŞENUR BERBER)


SİZLERDE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ ...


BİZ MARATONA BAŞLADIK !

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının 1. Kademe WhatsApp Arapça Grup Başkanları toplantısını yaptık.

13.03.2019 Grup Başkanları Haftalık İstişare Toplantısından kareler.